Третя підсистема — інформація про видання, що є або можуть бути в наявності в книгарнях.

Відокремити БП, що належать до цієї підсистеми, від двох попередніх іноді дуже важко. Наприклад, коли тематичний план випуску літератури певного видавництва "оброблений" книжковим магазином, він містить відомості про те, яку літературу та у якій кількості примірників замовлено, тобто яка література повинна надійти в книгарню.

З іншого боку, поточні масові бібліографічно-інформаційні видання інформують тільки про те, яка література вийшла у видавництвах. Але вона має надходити у книжкові магазини, тому читачі часто починають пошук тих чи інших видань у книгарнях після одержання інформації про них з газети. І все ж таки така інформація свідчить тільки про ймовірність надходження згадуваної літератури в книгарню, а не про реальні надходження. Виняток становить хіба що газета "Книжковий клуб", де читач знайде інформацію якщо не про книжковий магазин, то про книжковий склад видавництва, де можна замовити певне видання.

Для того, щоб повідомити читачів про те, які видання є у книжковій торгівлі, створюються суто книготорговельні БП. Наприклад: каталог наявності книг на книжковій базі; книга поіменного обліку видань певного видавництва; календар новинок, що надійшли в книжковий магазин. Окремі бібліографічні списки видань, що є в книжковому магазині, друкуються на сторінках газет або розповсюджуються іншими способами (друкуються засобами малої поліграфії, розсилаються постійним замовникам).

У книжкових магазинах, які ведуть постійну бібліографічну роботу, створюються картотеки: наявних видань, замовлених видань, розпроданих видань. Найбільш перспективною формою є застосування електронно-обчислювальної техніки для відображення усіх цих напрямів книготорговельного бібліографування у машиночитних "картотеках", точніше — базах даних.

Деякі періодичні видання об’єднують відомості про продукцію видавництв, яка має вийти найближчим часом (з метою її замовлення книготорговельними організаціями), та відомості про видання, які є в книжкових магазинах (тобто рекламні списки видань, призначених для продажу). Наприклад, таке завдання виконує "Бланк для замовлень".

На допомогу букіністичній торгівлі створюються каталоги-прейскуранти, які подають відомості про найбільш цінні видання минулих років та їх орієнтовну продажну ціну. Вони можуть бути корисні для бібліотек тим, що подають інформацію про найбільш цінну літературу минулих років.

Всі видавничі та книготорговельні БП створюють систему, тобто кожний тип БП посідає своє місце, доповнює один одного. Всі вони використовуються як в діяльності книготорговельних установ, так і в діяльності бібліотек або окремих споживачів інформації.При підготовці працівників книжкової торгівлі вважається доцільним розглядати систему видавничо-книготорговельних БП як поєднання двох груп посібників, які розрізняються читацьким призначенням: службових (для працівників книжкової торгівлі) та читацьких (для покупців) (див. таблицю 5.4. "Система посібників видавничо-книготорговельної бібліографії з погляду працівника книжкової торгівлі").

Таблиця 5.4. Система посібників видавничо-книготорговельної бібліографії з погляду працівника книжкової торгівлі

1. Службові БП

1.1. Призначені для замовлення видань

· "Тематичний план випуску літератури видавництва ... на ... рік" (або півріччя, квартал).

· Книготорговельний бюлетень (бланк для замовлень)

· Зведений тематичний план випуску літератури декількох видавництв

1.2. Асортиментні БП

· Каталог наявності книг на книжковій базі

· Книга поіменного обліку видань певного видавництва

· Каталог-прейскурант

2. Читацькі БП

2.1. Поточні джерела масової БІ

· Книгознавча бібліографічна газета

· Бібліографічний бюлетень

· Поточний каталог видавництва (бібліографічний щорічник)

· Календар новинок (щоденник книжкового магазину)

· Інформація на сторінках часопису загального (літературно-художнього, громадсько-політичного) змісту

2.2. Ретроспективні видавничі БП

· Каталог видавництва

· Каталог серії

2.3. Перспективні видавничі БП

· Тематичний план випуску літератури видавництва ... на ... рік

· Рекламний проспект

· Рекламне оголошення

· Каталог передплати періодичних видань

Якщо звернути увагу на близькість суспільного призначення видавничо-книготорговельних і бібліотечно-каталожних БП, які мають спільні завдання допомогти книзі потрапити від видавництва до читача, ознайомити читачів з асортиментом книжкової торгівлі та фондами бібліотек, то можна показати місце видавничо-книготорговельних БП в єдиній системі джерел масової БІ (див. таблицю 5.5 "Система видавничо-книготорговельних і бібліотечно-каталожних БП як джерел масової БІ").

Таблиця 5.5. Система видавничо-книготорговельних і бібліотечно-каталожних БП як джерел масової БІ

Перша підсистема. Інформація про літературу,


1162045595483972.html
1162110897801522.html
    PR.RU™